26-08-2017

Beste internet-raadpleger,NCvdVoet 231211

Deze website is bedoeld voor ieder die belangstelling heeft voor diverse christelijke thema’s, vooral op het terrein van pastoraat, preken, ethiek, communicatie. Ik ben docent op de Christelijke Hogeschool Ede (afdeling HBO-theologie, een opleiding voor pastoraal werkers, missionair-diakonaal werkers, jeugdwerkers, godsdienstdocenten, alles m/v). Ik heb veel (les)materiaal gemaakt, waarvan anderen plezier kunnen hebben. Ik houd ook regelmatig lezingen en schrijf artikelen en boeken. Daarvan vindt u / jij ook het een en ander op deze site. Ik ga ook voor in kerkdiensten, maar preken treft u op deze site niet aan.

Géén van de verhalen is van wetenschappelijke aard. Bronnen vermeld ik niet of nauwelijks. Ik heb ze wel gebruikt. Zo groot is mijn eigen fantasie nu ook weer niet.

Ik beweeg me kerkelijk gezien voornamelijk binnen de Protestantse Kerk. Mijn visie is te ouderwets orthodox om modern te zijn en te modern om ouderwets orthodox te zijn. U vindt op deze site veel min of meer informatieve artikelen of lessen of powerpointpresentaties.  Mijn doel is niet hoger gegrepen dan u / jou een handje te helpen bij het nadenken over de diverse onderwerpen. Ik wil niemand overtuigen. Er zit tegelijk in veel lessen en lezingen of in elk geval in de columns ook wel veel van mijn eigen mening. Ik zou zeggen: scherp jouw of uw eigen mening op door het met mij oneens te zijn.

De site is in de lucht gegaan in 2014. Ik zet er nog steeds nieuwe teksten op. Snuffelen kan via een zoekopdracht. Als ik een al eerder gepubliceerde tekst veranderd heb, meld ik dat  erbij.

Het staat ieder vrij om de teksten van deze site te gebruiken en te bewerken zonder mijn toestemming en zonder vermelding van mijn naam. Ook powerpoints kan ieder naar eigen inzicht aanpassen of kant en klaar gebruiken. Het is mij een genoegen als ik er iemand mee van dienst kan zijn. We zijn ten slotte allemaal strandjutters die oprapen wat bij een ander overboord geslagen is.

Nico van der Voet (1958)