03-01-2024

Beste  lezer,

Deze website is bedoeld voor ieder die belangstelling heeft voor diverse christelijke thema’s, vooral op het terrein van pastoraat, preken, ethiek, communicatie, opvoeden. Ik ben werkzaam op de Christelijke Hogeschool Ede bij afdeling HBO-theologie en de lerarenopleiding voor Godsdienst/Levensbeschouwing. Ik heb veel (les)materiaal gemaakt, waarvan anderen plezier kunnen hebben. In de coronaperiode heb ik ook powerpointpresentaties met ingesproken tekst en videolessen toegevoegd. Ik houd ook regelmatig lezingen en schrijf artikelen en boeken. Daarvan vindt u / jij ook het een en ander op deze site.

Géén van de verhalen is van wetenschappelijke aard. Bronnen vermeld ik meestal niet. Ik heb ze wel gebruikt.

Ik beweeg me kerkelijk gezien voornamelijk binnen de Protestantse Kerk. Mijn theologische visie is te orthodox om modern te zijn en te modern om orthodox te zijn. Mijn doel met al het materiaal dat ik hier plaats, is niet hoger dan u / jou een handje te helpen bij het nadenken over de diverse onderwerpen. Ik hoef van niemand bevestiging te ontvangen. Ik zou zeggen: scherp jouw of uw eigen mening op door de lacunes en eenzijdigheden in mijn verhalen op te merken.

De site bestaat nu tien jaar. Ik zet er nog steeds nieuwe teksten op. Snuffelen kan via een zoekopdracht. Als ik een al eerder gepubliceerde tekst veranderd heb, meld ik dat erbij door de maand van de wijziging aan te geven.

Het staat ieder vrij om de teksten van deze site te gebruiken en te bewerken zonder mijn toestemming en zonder vermelding van mijn naam. (Studenten moeten wel de bron vermelden want anders komen de ingeleverde werkstukken niet zonder problemen door de plagiaatcontrole heen.) Ook powerpointpresentaties kan ieder naar eigen inzicht aanpassen of kant en klaar gebruiken. We zijn ten slotte allemaal strandjutters die oprapen wat bij een ander overboord geslagen is. (Ik leen deze uitspraak ook van een ander, maar ik weet niet meer van wie.)

Nico van der Voet (1958)