16-08-2021

Beste internet-raadpleger,

Deze website is bedoeld voor ieder die belangstelling heeft voor diverse christelijke thema’s, vooral op het terrein van pastoraat, preken, ethiek, communicatie. Ik ben docent op de Christelijke Hogeschool Ede (afdeling HBO-theologie en de lerarenopleiding voor Godsdienst/Levensbeschouwing). Ik heb veel (les)materiaal gemaakt, waarvan anderen plezier kunnen hebben. Ik houd ook regelmatig lezingen en schrijf artikelen en boeken. Daarvan vindt u / jij ook het een en ander op deze site.

Géén van de verhalen is van wetenschappelijke aard. Bronnen vermeld ik niet of nauwelijks. Ik heb ze wel gebruikt. Zo groot is mijn eigen fantasie nu ook weer niet.

Ik beweeg me kerkelijk gezien voornamelijk binnen de Protestantse Kerk. Mijn visie is te ouderwets orthodox om modern te zijn en te modern om ouderwets orthodox te zijn. U vindt op deze site veel min of meer informatieve artikelen of lessen of powerpointpresentaties. Mijn doel is niet hoger gegrepen dan u / jou een handje te helpen bij het nadenken over de diverse onderwerpen. Ik geef direct of indirect mijn eigen visie te kennen. Ik hoef echter van niemand instemming te ontvangen. Ik zou zeggen: scherp jouw of uw eigen mening op door het vooral met mij oneens te zijn.

De site is in de lucht gegaan in 2014. Ik zet er nog steeds nieuwe teksten op. Snuffelen kan via een zoekopdracht. Als ik een al eerder gepubliceerde tekst veranderd heb, meld ik dat erbij door de maand van de wijziging aan te geven.

Het staat ieder vrij om de teksten van deze site te gebruiken en te bewerken zonder mijn toestemming en zonder vermelding van mijn naam. Ook powerpoints kan ieder naar eigen inzicht aanpassen of kant en klaar gebruiken. We zijn ten slotte allemaal strandjutters die oprapen wat bij een ander overboord geslagen is. Er doet zich tegenwoordig wel een complicatie voor. Ik heb altijd word-bestanden op de site geplaatst. Die zijn te bewerken. Huidige beveiligingsprogramma’s zijn echter soms zo streng dat je geen word-bestanden meer kunt downloaden. Daarom moet ik voortaan in pdf gaan werken. Als iemand van een pdf-bestand toch de word-versie wil hebben, moet hij/zij daar maar even om vragen.

Door de veranderingen in het HBO-onderwijs (steeds minder ‘ouderwetse’ lessen en steeds meer digitale lesactiviteiten) zag ik reden om vanaf 2020 ook powerpoints met ingesproken tekst en videolessen op mijn site te zetten. Daaraan kunnen ook anderen dan de HBO-theologiestudenten van de CHE wellicht iets hebben.

Nico van der Voet (1958)