Deze rubriek bevat uiteenlopende thema’s. Hoe kunnen we als christenen omgaan met…? Hoe kunnen we als christenen denken over…? Let op: er staat ‘kunnen’en niet ‘moeten’. ┬áMijn standpunt (voorzover ik dat duidelijk maak) zit in de gematigd orthodox protestants-christelijke hoek.

Onder pastoraat (studentenpastoraat, pastorale thema’s) komen ook zaken aan de orde waaraan een ethische kant zit. Soms gaan ze zelfs over aspecten van dezelfde thematiek. Denk aan seksualiteit. Daarover kun je spreken bij ethiek, maar ook bij pastoraat.

 • Dubbele moraal
  Elke keer weer is het aangrijpend als christenen er een dubbele moraal op na blijken te houden
  Date added: 1 december 2014 14:04 File size: 27 KB Downloads: 485
 • Genieten
  Beknopt enige aspecten van de christelijke kijk op genieten
  Date added: 1 december 2014 21:10 File size: 18 KB Downloads: 1159
 • Homoseksualiteit
  De verschillende standpunten op homoseksualiteit dwingen christenen om er goed over na te denken
  Date added: 2 december 2014 19:04 File size: 44 KB Downloads: 1910
 • Gedragscode voor docenten
  Een beginnetje van een morele gedragscode voor godsdienstleraren.
  Date added: 4 december 2014 12:31 File size: 26 KB Downloads: 377
 • De hoge lat in onze liberale samenleving
  We maken elkaar gek in een liberale samenleving. Liberale opvattingen zijn een nieuwe wet geworden.
  Date added: 20 december 2014 16:19 File size: 512 KB Downloads: 401
 • Respect op school
  Respectvol omgaan met elkaar op een middelbare school
  Date added: 24 december 2014 20:34 File size: 29 KB Downloads: 873
 • Ethiek in supervisie
  Wie supervisie geeft, krijgt ook met moraal te maken.
  Date added: 24 december 2014 20:47 File size: 36 KB Downloads: 564
 • Arbeid
  We zijn altijd aan het werk. Wat is dan onze visie op arbeid?
  Date added: 24 december 2014 20:57 File size: 31 KB Downloads: 426
 • De moraal van de maaltijd
  Maaltijden hebben een diepe, ook morele, betekenis.
  Date added: 24 december 2014 21:12 File size: 56 KB Downloads: 2389
 • Dierethiek
  Meer respect voor dieren zou in christelijke kring niet misstaan.
  Date added: 24 december 2014 21:13 File size: 39 KB Downloads: 655
 • Euthanasie in Duitsland rond 1940
  De les van 'Duitsland' aangaande euthanasie blijft belangrijk.
  Date added: 24 december 2014 21:33 File size: 38 KB Downloads: 511
 • Duurzaamheid en persoonlijke levensstijl
  Duurzaamheid hoort helaas nog niet tot de christelijke deugden, althans voor veel mensen.
  Date added: 24 december 2014 21:37 File size: 40 KB Downloads: 510
 • Rentmeesterschap
  Bijbelse richtlijnen over verantwoord omgaan met geld en goed.
  Date added: 30 december 2014 14:01 File size: 31 KB Downloads: 1913
 • Roken
  Een les over roken voor 13-, 14-jarige jongeren (op school, catechisatie)
  Date added: 30 december 2014 14:18 File size: 136 KB Downloads: 444
 • Taalgebruik
  Woorden doen ertoe. Ons taalgebruik is belangrijk.
  Date added: 30 december 2014 15:35 File size: 32 KB Downloads: 658
 • Taalgebruik en jongeren ppp
  Deze ppp kan gebruikt worden als samenvatting en presentatie bij de twee teksten over taalgebruik.
  Date added: 30 december 2014 17:04 File size: 373 KB Downloads: 624
 • Seksualiteit en disciplinering
  Seksualiteit mag vrij stromen in de bedding tussen de dijken van liefde en recht (de trouwbelofte).
  Date added: 3 januari 2015 13:34 File size: 31 KB Downloads: 2313
 • Zelfbevrediging
  Over zelfbevrediging vinden mensen van alles en nog wat, maar er wordt weinig over gesproken.
  Date added: 6 januari 2015 08:53 File size: 31 KB Downloads: 2932
 • Gehandicapten en euthanasie
  'Kwaliteit van leven' mag ook bij gehandicapten geen beslissend criterium zijn bij de mogelijkheid om euthanasie toe te passen.
  Date added: 6 januari 2015 09:02 File size: 32 KB Downloads: 1243
 • Lichamelijkheid
  Als de ziel niet meer belangrijk is, wordt het lichaam steeds belangrijker.
  Date added: 10 januari 2015 14:08 File size: 38 KB Downloads: 525
 • Grof taalgebruik in Nederland
  Grof taalgebruik is een voorbode van verkeerd gedrag.
  Date added: 16 januari 2015 15:23 File size: 43 KB Downloads: 794
 • Omgaan met de media
  Geniet van de media, maar ga er wijs mee om!
  Date added: 16 januari 2015 15:59 File size: 41 KB Downloads: 591
 • Rijkdom en armoede
  Wij hebben geld en goed in een wereld vol armoede. Hoe gaan we daarmee om?
  Date added: 21 januari 2015 14:11 File size: 37 KB Downloads: 708
 • Jongeren en uitgaan
  Altijd gingen jongeren stappen. Altijd waren ouders bezorgd.
  Date added: 21 januari 2015 14:13 File size: 29 KB Downloads: 1087
 • Vergeven
  'Vergeven' is een altijd actueel pastoraal-ethisch thema.
  Date added: 21 januari 2015 15:04 File size: 39 KB Downloads: 661
 • Vaccinatie
  Vaccineren is een goede mogelijkheid, maar blijf een kritische prikker!
  Date added: 21 januari 2015 15:12 File size: 32 KB Downloads: 607
 • Zelfverloochening
  Zelfverloochening is geen onbegrensde liefde.
  Date added: 21 januari 2015 15:18 File size: 27 KB Downloads: 735
 • Vrouw en man
  Ze zijn gelijk en toch weer niet in veel kerken. Hoe zit dat?
  Date added: 21 januari 2015 15:32 File size: 48 KB Downloads: 1813
 • Milieu en theologie
  Dominees mogen wel eens wat vaker aan het milieu denken.
  Date added: 31 januari 2015 21:01 File size: 35 KB Downloads: 433
 • Roken
  Een (godsdienst)les voor pubers over roken. (Verbeterde tekst juli 2015)
  Date added: 21 juli 2015 14:32 File size: 293 KB Downloads: 348
 • Gods bedoeling met seksualiteit
  Begrenzing van seksualiteit maakt genieten mogelijk.
  Date added: 23 juli 2015 14:13 File size: 23 KB Downloads: 361
 • Uiterlijk
  Het draait te veel om ons uiterlijk. Dat is een valkuil voor (jonge) mensen.
  Date added: 23 juli 2015 14:59 File size: 26 KB Downloads: 518
 • Het huwelijk
  Een ppp over het huwelijk (verbeterde versie sept '15)
  Date added: 28 september 2015 18:24 File size: 661 KB Downloads: 429
 • Homoseksuele vriendschap
  Hoeveel ruimte is er voor vriendschap tussen homo's in een orthodoxe gemeente?
  Date added: 1 oktober 2015 15:04 File size: 31 KB Downloads: 467
 • Ideologisch denken
  Ik wil waarschuwen voor ideologisch denken, ook in eigen kring.
  Date added: 31 augustus 2016 07:37 File size: 29 KB Downloads: 291
 • Fanatisme
  Fanatisme is een grote valkuil.
  Date added: 31 augustus 2016 07:48 File size: 35 KB Downloads: 283
 • Zelfdoding
  Een verbeterde tekst (sept. 2016) over de morele en pastorale thema's rond zelfdoding.
  Date added: 1 september 2016 09:18 File size: 50 KB Downloads: 705
 • Samenwonen
  Het wordt steeds boeiender om hierover na te denken, want de orthodoxe kijk op het huwelijk wankelt. (verbeterde tekst sept. '16)
  Date added: 6 september 2016 09:38 File size: 49 KB Downloads: 1030
 • Geweten
  Is het geweten een bron van de kennis van goed of kwaad?
  Date added: 28 september 2016 07:10 File size: 33 KB Downloads: 371
 • Orgaandonatie
  Waarom wel of geen orgaandonor worden? (versie dec. 2016)
  Date added: 10 december 2016 19:08 File size: 41 KB Downloads: 298
 • Echtscheiding
  Morele aspecten van echtscheiding (versie april 2017)
  Date added: 6 april 2017 14:29 File size: 49 KB Downloads: 487
 • Verantwoordelijkheid
  Verantwoordelijkheid is een thema met morele en pastorale aspecten.
  Date added: 11 mei 2018 15:09 File size: 33 KB Downloads: 143
 • Euthanasie
  Euthanasie blijft een heikel onderwerp. Geactualiseerde versie juli 2018
  Date added: 26 juli 2018 12:02 File size: 31 KB Downloads: 107
 • De ander ontmoeten in zijn anders zijn
  Een ander liefhebben die echt anders is dan wij zijn, is niet eenvoudig maar wel de opdracht
  Date added: 26 juli 2018 19:25 File size: 2 MB Downloads: 33
 • Ethiek en jongeren
  Informatie voor docenten en jongerenwerkers. Hoe ontwikkelen jongeren moraal? Versie juli 2018
  Date added: 26 juli 2018 19:58 File size: 92 KB Downloads: 37
 • Geschiedenis van de seksuele ethiek
  De geschiedenis van de seksuele ethiek is zeer interessant, ook de laatste ontwikkelingen. Versie aug. '18
  Date added: 20 augustus 2018 14:25 File size: 38 KB Downloads: 35
 • Cremeren of begraven
  Is het christelijke verzet tegen cremeren nog terecht? (verbeterde tekst okt. '18)
  Date added: 6 oktober 2018 13:01 File size: 27 KB Downloads: 24
 • Homoseksualiteit lezing
  Bijbelgetrouw zijn en trouw aan homo's. Kan dat? (Aangepast okt. '18)
  Date added: 19 oktober 2018 20:16 File size: 95 KB Downloads: 40
 • Rouwgebruiken veranderen
  Voor en na de begrafenis gaan dingen tegenwoordig anders dan vroeger. Hoe erg is dat? (tekst gewijzigd nov. 2018)
  Date added: 7 november 2018 11:17 File size: 30 KB Downloads: 13