Deze rubriek bevat uiteenlopende thema’s. Hoe kunnen we als christenen omgaan met…? Hoe kunnen we als christenen denken over…? Let op: er staat ‘kunnen’en niet ‘moeten’.  Mijn standpunt (voorzover ik dat duidelijk maak) zit in de gematigd orthodox protestants-christelijke hoek.

Onder pastoraat (studentenpastoraat, pastorale thema’s) komen ook zaken aan de orde waaraan een ethische kant zit. Soms gaan ze zelfs over aspecten van dezelfde thematiek. Denk aan seksualiteit. Daarover kun je spreken bij ethiek, maar ook bij pastoraat.

 • Roken
  Een tevreden roker is geen onruststoker, maar hij is wel dom.
  Datum toegevoegd: 19 september 2015 13:10 Bestandsgrootte: 25 KB Downloads: 1173
 • Zelfbevrediging
  Over zelfbevrediging vinden mensen van alles en nog wat, maar er wordt weinig over gesproken.
  Datum toegevoegd: 6 januari 2015 08:53 Bestandsgrootte: 31 KB Downloads: 3917
 • Seksualiteit en disciplinering
  Seksualiteit mag vrij stromen in de bedding tussen de dijken van liefde en recht (de trouwbelofte).
  Datum toegevoegd: 3 januari 2015 13:34 Bestandsgrootte: 31 KB Downloads: 3011
 • Taalgebruik en jongeren ppp
  Deze ppp kan gebruikt worden als samenvatting en presentatie bij de twee teksten over taalgebruik.
  Datum toegevoegd: 30 december 2014 17:04 Bestandsgrootte: 373 KB Downloads: 1340
 • Gehandicapten en euthanasie
  'Kwaliteit van leven' mag ook bij gehandicapten geen beslissend criterium zijn bij de mogelijkheid om euthanasie toe te passen.
  Datum toegevoegd: 6 januari 2015 09:02 Bestandsgrootte: 32 KB Downloads: 1947
 • Cliteur en zijn seculiere droom
  Cliteur vergeet het verschil tussen een neutrale overheid en een seculiere overheid
  Datum toegevoegd: 1 december 2014 12:24 Bestandsgrootte: 21 KB Downloads: 501
 • De hoge lat in onze liberale samenleving
  We maken elkaar gek in een liberale samenleving. Liberale opvattingen zijn een nieuwe wet geworden.
  Datum toegevoegd: 20 december 2014 16:19 Bestandsgrootte: 512 KB Downloads: 994
 • Dubbele moraal
  Elke keer weer is het aangrijpend als christenen er een dubbele moraal op na blijken te houden
  Datum toegevoegd: 1 december 2014 14:04 Bestandsgrootte: 27 KB Downloads: 1323
 • Homoseksuele vriendschap
  Hoeveel ruimte is er voor vriendschap tussen homo's in een orthodoxe gemeente?
  Datum toegevoegd: 1 oktober 2015 15:04 Bestandsgrootte: 31 KB Downloads: 1204
 • Lichamelijkheid
  Als de ziel niet meer belangrijk is, wordt het lichaam steeds belangrijker.
  Datum toegevoegd: 10 januari 2015 14:08 Bestandsgrootte: 38 KB Downloads: 1600
 • Gods bedoeling met seksualiteit
  Begrenzing van seksualiteit maakt genieten mogelijk.
  Datum toegevoegd: 23 juli 2015 14:13 Bestandsgrootte: 23 KB Downloads: 948
 • Respect op school
  Respectvol omgaan met elkaar op een middelbare school
  Datum toegevoegd: 24 december 2014 20:34 Bestandsgrootte: 29 KB Downloads: 2475
 • Ethiek in supervisie
  Wie supervisie geeft, krijgt ook met moraal te maken.
  Datum toegevoegd: 24 december 2014 20:47 Bestandsgrootte: 36 KB Downloads: 1472
 • De moraal van de maaltijd
  Maaltijden hebben een diepe, ook morele, betekenis.
  Datum toegevoegd: 24 december 2014 21:12 Bestandsgrootte: 56 KB Downloads: 5281
 • Dierethiek
  Meer respect voor dieren zou in christelijke kring niet misstaan.
  Datum toegevoegd: 24 december 2014 21:13 Bestandsgrootte: 39 KB Downloads: 1578
 • Echtscheiding Drie morele benaderingen
  Doelethiek, plichtethiek en deugdethiek moeten gecombineerd worden bij nadenken over een echtscheiding.
  Datum toegevoegd: 19 december 2018 14:49 Bestandsgrootte: 25 KB Downloads: 645
 • Ideologisch denken
  Ik wil waarschuwen voor ideologisch denken, ook in eigen kring.
  Datum toegevoegd: 31 augustus 2016 07:37 Bestandsgrootte: 29 KB Downloads: 1060
 • Verantwoordelijkheid
  Je kunt je te veel of te weinig verantwoordelijk voelen.
  Datum toegevoegd: 19 augustus 2016 09:25 Bestandsgrootte: 16 KB Downloads: 899
 • Arbeid en vrije tijd
  Wat is de kijk van de bijbel op arbeid?
  Datum toegevoegd: 11 december 2018 13:21 Bestandsgrootte: 27 KB Downloads: 661
 • Taalgebruik informatie voor een les
  de belangrijkste (bijbelse) aspecten van taalgebruik om door te geven aan jongeren.
  Datum toegevoegd: 30 december 2014 15:37 Bestandsgrootte: 25 KB Downloads: 1185
 • Geschiedenis van de seksuele ethiek
  De geschiedenis van de seksuele ethiek is zeer interessant, ook de laatste ontwikkelingen. Versie aug. '18
  Datum toegevoegd: 20 augustus 2018 14:25 Bestandsgrootte: 38 KB Downloads: 600
 • Echtscheiding
  Morele aspecten van echtscheiding (versie april 2017)
  Datum toegevoegd: 6 april 2017 14:29 Bestandsgrootte: 49 KB Downloads: 3608
 • Echtscheiding Drie morele benaderingen plus commentaar
  Dezelfde tekst maar dan met commentaar uit het echte leven.
  Datum toegevoegd: 19 december 2018 14:51 Bestandsgrootte: 26 KB Downloads: 573
 • Rouwgebruiken veranderen
  Rouwgebruiken worden steeds persoonlijker. Wat vinden wij ervan? (versie aug. 2021)
  Datum toegevoegd: 16 augustus 2021 14:51 Bestandsgrootte: 136 KB Downloads: 866
 • Me too
  De me too beweging opent onze ogen voor kwalijke praktijken! (versie aug. 2021)
  Datum toegevoegd: 16 augustus 2021 16:38 Bestandsgrootte: 272 KB Downloads: 256
 • Talenten
  Wat denken wij van 'talenten' en 'talentontwikkeling' in het christelijk onderwijs?
  Datum toegevoegd: 16 augustus 2021 21:27 Bestandsgrootte: 124 KB Downloads: 358
 • Rijkdom en armoede
  Wij hebben geld en goed in een wereld vol armoede. Hoe gaan we daarmee om?
  Datum toegevoegd: 21 januari 2015 14:11 Bestandsgrootte: 37 KB Downloads: 1608
 • De ander ontmoeten in zijn anders zijn
  Wij zoeken gelijken. Toch is een ander echt anders. Hoe mooi of moeilijk is dat? (bewerkt juni '19)
  Datum toegevoegd: 17 juni 2019 20:40 Bestandsgrootte: 2 MB Downloads: 639
 • Seksualiteit, vergeet de geboden niet
  Morele aandachtspunten voor het spreken over seksualiteit met jongeren.
  Datum toegevoegd: 17 juli 2019 18:50 Bestandsgrootte: 23 KB Downloads: 554
 • Euthanasie in Duitsland
  Achtergronden van de euthanasiepraktijk in Nazi-Duitsland. (Verbeterd juli '19)
  Datum toegevoegd: 23 juli 2019 13:36 Bestandsgrootte: 40 KB Downloads: 536
 • Gastvrijheid
  Hoe gastvrij zijn we als christelijke gemeente tegenover vluchtelingen?
  Datum toegevoegd: 15 november 2019 14:10 Bestandsgrootte: 28 KB Downloads: 422
 • Omgaan met de media
  De media worden alomtegenwoordig. Wat zijn de gevaren? (Versie jan. '20)
  Datum toegevoegd: 29 januari 2020 18:35 Bestandsgrootte: 40 KB Downloads: 504
 • Orgaandonatie
  Orgaandonor worden? Of toch maar niet? Waarom? (versie febr. '20)
  Datum toegevoegd: 22 februari 2020 10:48 Bestandsgrootte: 37 KB Downloads: 597
 • Zorg verlenen in de palliatieve fase
  Een korte toerusting voor mensen die met ernstig zieken werken.
  Datum toegevoegd: 27 november 2019 11:10 Bestandsgrootte: 204 KB Downloads: 442
 • Beroepsethiek van de voorganger
  Een voorganger hoort zich te gedragen. Hoe?
  Datum toegevoegd: 29 april 2020 14:16 Bestandsgrootte: 31 KB Downloads: 617
 • Milieu en theologie
  Dominees mogen wel eens wat vaker aan het milieu denken.
  Datum toegevoegd: 31 januari 2015 21:01 Bestandsgrootte: 35 KB Downloads: 1033
 • Vergeven
  'Vergeven' is een altijd actueel pastoraal-ethisch thema.
  Datum toegevoegd: 21 januari 2015 15:04 Bestandsgrootte: 39 KB Downloads: 1493
 • Rentmeesterschap
  Rentmeesterschap, geld en goed. Een verhaal voor diakenen. (Versie aug. '21)
  Datum toegevoegd: 17 augustus 2021 14:53 Bestandsgrootte: 131 KB Downloads: 312
 • Taalgebruik
  Woorden doen ertoe. Ons taalgebruik is belangrijk.
  Datum toegevoegd: 30 december 2014 15:35 Bestandsgrootte: 32 KB Downloads: 1869
 • Voelen is de norm
  Gevoel is sinds twee eeuwen de basis voor het huwelijk
  Datum toegevoegd: 17 augustus 2021 23:11 Bestandsgrootte: 72 KB Downloads: 489
 • Vaccinatie
  De coronapandemie heeft de discussie over vaccinatie weer actueel gemaakt.
  Datum toegevoegd: 11 maart 2022 17:25 Bestandsgrootte: 35 KB Downloads: 150
 • Duurzaamheid en persoonlijke levensstijl
  Duurzaamheid als christelijke deugd (versie apr. '22)
  Datum toegevoegd: 2 april 2022 14:13 Bestandsgrootte: 41 KB Downloads: 189
 • Zelfdoding
  Zelfdoding blijft een gevoelig thema, zowel pastoraal als moreel (versie apr. '22)
  Datum toegevoegd: 26 april 2022 21:28 Bestandsgrootte: 54 KB Downloads: 151
 • Genderdysforie Transeksualiteit
  Eniege aandachtspunten voor de moraal en het pastoraat. (verbeterde versie aug. '22)
  Datum toegevoegd: 22 augustus 2022 10:31 Bestandsgrootte: 56 KB Downloads: 140
 • Homoseksualiteit een eerste oriëntatie
  De christenheid is verdeeld over homoseksualiteit.
  Datum toegevoegd: 30 januari 2023 10:37 Bestandsgrootte: 42 KB Downloads: 151
 • Abortus
  Een les voor theologiestudenten over dit blijvend actuele thema (versie maart '23)
  Datum toegevoegd: 17 maart 2023 17:02 Bestandsgrootte: 287 KB Downloads: 98
 • Euthanasie
  Er blijft discussie over euthanasie. (Bijgewerkte tekst apr. '23)
  Datum toegevoegd: 18 april 2023 11:36 Bestandsgrootte: 62 KB Downloads: 105
 • Taakverdeling
  Hoe vullen man en vrouw in de thuissituatie hun rol in?
  Datum toegevoegd: 31 juli 2023 15:57 Bestandsgrootte: 50 KB Downloads: 109
 • Begraven of cremeren
  Welke visie zit er achter begraven en cremeren? (versie juli '23)
  Datum toegevoegd: 31 juli 2023 17:39 Bestandsgrootte: 30 KB Downloads: 85
 • Romantiek en relaties
  De Romantiek heeft onze beleving van relaties blijvend veranderd.
  Datum toegevoegd: 31 juli 2023 19:48 Bestandsgrootte: 55 KB Downloads: 83
 • Transgenderproblematiek
  Een les over de transgenderthematiek
  Datum toegevoegd: 29 augustus 2023 11:13 Bestandsgrootte: 9 MB Downloads: 91
 • Euthanasie 2023
  Laten we het gesprek over euthanasie niet stoppen omdat er nu eenmaal een wet is.
  Datum toegevoegd: 29 augustus 2023 11:44 Bestandsgrootte: 67 KB Downloads: 125
 • Homoseksualiteit Transseksualiteit 2023
  Stof voor gesprek!
  Datum toegevoegd: 3 november 2023 21:59 Bestandsgrootte: 6 MB Downloads: 208