Onze kinderen opvoeden in 2000-zoveel is een feest maar niet eenvoudig om te doen. We kunnen elkaar er wel bij helpen in de gemeente en op de christelijke school. Ik heb veel opvoedersbijeenkomsten ingevuld. Van sommige ziet u hier de (soms beknopte) weergave. Als u meer wilt lezen over mijn kijk op opvoeden, zie dan mijn boekje ‘Pa, wees een vent!’. Als de uitgever de verkoop staakt, plaats ik het op deze site.

Alles wat u hier vindt, mag u gebruiken en aanpassen voor bijvoorbeeld uw eigen opvoedingskring. Sommige teksten zijn op school te gebruiken. Dan is het ook niet zo’n probleem dat in sommige bijdragen overlap zit. Wat al eerder aan de orde kwam, kunt u schrappen.

De meeste bijdragen zijn het resultaat van een artikel hier of een lezing daar. Er zit echt wel wat overlap in. De vragen die mij voorgelegd worden zijn vaak hetzelfde en dan toch ook weer een beetje anders. Zo zijn ook de bijdragen hieronder.

 • Adolescenten en individualisering
  Een artikel voor iedereen die met adolescenten te maken heeft,met vragen toegespitst op studentbegeleiders.
  Datum toegevoegd: 13 januari 2015 15:59 Bestandsgrootte: 34 KB Downloads: 1029
 • Zelfbeeld, zelfaanvaarding bij kinderen
  Opvoeding en zelfbeeld hebben met elkaar te maken, maar ook weer niet alles.
  Datum toegevoegd: 23 december 2014 20:27 Bestandsgrootte: 32 KB Downloads: 1692
 • Geloofwaardig opvoeden
  Opvoeden bezien vanuit Efeze 6:1-4
  Datum toegevoegd: 22 december 2014 19:04 Bestandsgrootte: 38 KB Downloads: 1145
 • Morele opvoeding
  belangrijke aandachtspunten voor de christelijke morele opvoeding
  Datum toegevoegd: 22 december 2014 19:46 Bestandsgrootte: 37 KB Downloads: 2740
 • Gelukkige en ongelukkige kinderen
  Wat maakt kinderen (on)gelukkig? Kijk eens in de spiegel voor uw gezin.
  Datum toegevoegd: 22 december 2014 19:37 Bestandsgrootte: 24 KB Downloads: 2415
 • Rolpatroon moeder
  Moeders met een betaalde baan; een goede zaak? (een interview)
  Datum toegevoegd: 22 december 2014 20:11 Bestandsgrootte: 26 KB Downloads: 1261
 • Vaderschap en bijbel
  Een interview over vaderschap in de bijbel
  Datum toegevoegd: 22 december 2014 20:33 Bestandsgrootte: 25 KB Downloads: 5409
 • Pesten op school
  Scholen én ouders kunnen nog steeds meer doen tegen pesten.
  Datum toegevoegd: 30 augustus 2017 17:34 Bestandsgrootte: 37 KB Downloads: 904
 • Ouders en kinderen
  (Nogmaals) een artikel over de relatie tussen ouders en kinderen vanuit Efeze 6:1-4
  Datum toegevoegd: 12 januari 2015 18:51 Bestandsgrootte: 27 KB Downloads: 1119
 • Omgaan met je kinderen bijbelse lijn
  De bijbel en kinderen. Enige opmerkingen.
  Datum toegevoegd: 22 juli 2015 11:44 Bestandsgrootte: 24 KB Downloads: 982
 • Vader en moeder tegelijk
  Eigenlijk kán het niet: je kinderen alleen opvoeden.
  Datum toegevoegd: 22 juli 2015 09:41 Bestandsgrootte: 27 KB Downloads: 1932
 • Communiceren met pubers
  Praten met pubers kun je leren, zelfs als ouders.
  Datum toegevoegd: 21 juli 2015 19:48 Bestandsgrootte: 32 KB Downloads: 1673
 • Jongeren en kerkverlating
  Iedere gemeente en ieder christelijke ouder maakt zich zorgen over de jeugd. Blijft ze wel bij de kerk?
  Datum toegevoegd: 21 juli 2015 19:01 Bestandsgrootte: 33 KB Downloads: 2834
 • Problemen op school
  Hoe ga je als ouders om met pubers die schoolproblemen hebben?
  Datum toegevoegd: 19 augustus 2016 17:10 Bestandsgrootte: 61 KB Downloads: 4183
 • Help! Hoe voeden wij onze kinderen op
  Het is een mooie uitdaging om kinderen hier en nu op te voeden!
  Datum toegevoegd: 17 maart 2015 10:56 Bestandsgrootte: 869 KB Downloads: 1219
 • Schipperen tussen werk en gezin
  Mannen en vrouwen kunnen hun taken van baan en gezin beter verdelen.
  Datum toegevoegd: 1 januari 2018 22:11 Bestandsgrootte: 20 KB Downloads: 830
 • Sociale vaardigheden (oefeningen)
  Een eenvoudige assertiviteitstraining voor leerlingen
  Datum toegevoegd: 5 september 2017 12:13 Bestandsgrootte: 2 MB Downloads: 811
 • Geloofsontwikkeling
  Van religie naar geloof, hoe kan dat?
  Datum toegevoegd: 21 juli 2015 15:24 Bestandsgrootte: 29 KB Downloads: 1984
 • Ontspoorde opvoeding
  Het gaat niet altijd goed in de opvoeding. Hoe gaan we daar pastoraal mee om?
  Datum toegevoegd: 28 januari 2019 13:37 Bestandsgrootte: 25 KB Downloads: 586
 • Vaders in de bijbel
  Een mooi eerste gespreksartikel voor een mannenontbijt!
  Datum toegevoegd: 1 februari 2019 12:27 Bestandsgrootte: 20 KB Downloads: 473
 • Vaders vandaag
  En hier een mooi tweede gesprekspapier voor een mannenontbijt.
  Datum toegevoegd: 1 februari 2019 12:28 Bestandsgrootte: 20 KB Downloads: 479
 • Vader zijn met God
  Een ppp voor een opvoedingsavond voor vaders.
  Datum toegevoegd: 1 februari 2019 12:52 Bestandsgrootte: 258 KB Downloads: 538
 • Geloofsgesprek thuis
  Aandachtspunten voor het geloofsgesprek tussen ouders en pubers/jongeren
  Datum toegevoegd: 7 januari 2020 10:58 Bestandsgrootte: 29 KB Downloads: 532
 • Pubers
  Het lijkt toch wel lastiger dan vroeger om pubers op te voeden...
  Datum toegevoegd: 7 april 2023 15:16 Bestandsgrootte: 2 MB Downloads: 85
 • Morele opvoeding
  Goed en kwaad zijn voor kinderen niet vanzelfsprekend duidelijk! (bijgewerkt apr. '23)
  Datum toegevoegd: 24 april 2023 14:14 Bestandsgrootte: 563 KB Downloads: 91
 • Burger van twee werelden
  Je in de opvoeding richten op de aarde én op de hemel is niet eenvoudig.
  Datum toegevoegd: 22 mei 2023 19:44 Bestandsgrootte: 325 KB Downloads: 96
 • Geloofsgesprek thuis ppp
  Een ppp als aanvulling op de tekst op deze site
  Datum toegevoegd: 31 juli 2023 16:10 Bestandsgrootte: 150 KB Downloads: 108
 • Verwennen
  Niemand wil kinderen verwennen. Toch is dat wat met de meeste kinderen gebeurt.
  Datum toegevoegd: 31 juli 2023 17:44 Bestandsgrootte: 25 KB Downloads: 86
 • Vaders van nu
  Waarin is het vaderschap nu anders dan vroeger?
  Datum toegevoegd: 31 juli 2023 19:12 Bestandsgrootte: 21 KB Downloads: 81
 • Bezorgd zijn en ontspannen blijven
  Een praatpapier voor een opvoedavond over dit thema
  Datum toegevoegd: 2 april 2024 19:58 Bestandsgrootte: 18 KB Downloads: 27
 • Basisbehoeften van kinderen
  Houd vier basisbehoeften van een kind in de gaten
  Datum toegevoegd: 4 april 2024 21:03 Bestandsgrootte: 28 KB Downloads: 101
 • Jongeren en belangstelling voor kerk en geloof
  Hoe staat het met de belangstelling van jongeren voor kerk en geloof?
  Datum toegevoegd: 4 april 2024 21:23 Bestandsgrootte: 28 KB Downloads: 88
 • Praten met je eigen kinderen in de adolescentie
  Ouders willen praten met hun kinderen als kinderen daar al geen behoefte meer aan hebben.
  Datum toegevoegd: 4 april 2024 21:47 Bestandsgrootte: 107 KB Downloads: 24
 • Straks studeren
  Aandachtspunten voor een christelijke jongere die gaat studeren
  Datum toegevoegd: 4 april 2024 21:52 Bestandsgrootte: 42 KB Downloads: 96
 • De huisgodsdienst ppp
  Met deze ppp kunt u wel een opvoedingsavond vullen. (versie febr. 2016)
  Datum toegevoegd: 5 februari 2016 18:37 Bestandsgrootte: 554 KB Downloads: 864
 • Elkaar aanvullen als vader en moeder
  Als ouders voel je elkaar aan, vul je elkaar aan en val je elkaar niét aan. Een ppp voor ouderavond of opvoedkring.
  Datum toegevoegd: 21 oktober 2016 08:17 Bestandsgrootte: 80 KB Downloads: 408
 • Geloofsopvoeding
  Je kinderen bewust als christenen opvoeden, vergt wel enig inzicht.
  Datum toegevoegd: 22 december 2014 18:36 Bestandsgrootte: 33 KB Downloads: 1069
 • Geloofsopvoeding ppp
  belangrijkste aandachtspunten voor de geloofsopvoeding
  Datum toegevoegd: 8 april 2024 20:57 Bestandsgrootte: 1 MB Downloads: 25
 • Gezegende kinderen
  Alle kinderen willen door hun ouders gezegend worden.
  Datum toegevoegd: 8 april 2024 21:04 Bestandsgrootte: 58 KB Downloads: 107
 • Hechten en loslaten
  Kinderen hebben een veilige hechting nodig
  Datum toegevoegd: 8 april 2024 21:13 Bestandsgrootte: 33 KB Downloads: 102
 • Gezinsontwikkelingen
  Het gezin van mijn kinderen ziet er echt anders uit dan het gezin van mijn grootouders.
  Datum toegevoegd: 9 april 2024 15:52 Bestandsgrootte: 26 KB Downloads: 94
 • Moeilijke pubers
  Omgangstips voor (moeilijke) pubers voor ouders en leerlingbegeleiders. Versie apr. '24
  Datum toegevoegd: 11 april 2024 18:50 Bestandsgrootte: 32 KB Downloads: 29
 • Media gesprekstips
  Gespreksonderwerpen met pubers over mediagebruik.
  Datum toegevoegd: 11 april 2024 19:36 Bestandsgrootte: 28 KB Downloads: 98
 • Pa wees een vent
  Een beknopt praatpapier over de vaderrol.
  Datum toegevoegd: 11 april 2024 19:50 Bestandsgrootte: 17 KB Downloads: 100
 • Van religie tot geloof
  Een ppp voor een ouderavond van een basisschool over dit thema.
  Datum toegevoegd: 11 april 2024 22:15 Bestandsgrootte: 98 KB Downloads: 76
 • Zwijgende kinderen
  Kinderen vertellen hun problemen liever niet aan hun ouders.
  Datum toegevoegd: 16 april 2024 20:03 Bestandsgrootte: 24 KB Downloads: 33
 • Hoe zinvol is straffen
  Zullen we het straffen van kinderen maar laten? (versie juni '24)
  Datum toegevoegd: 6 juni 2024 21:47 Bestandsgrootte: 44 KB Downloads: 58