Het materiaal dat hier staat komt vooral uit lessen spreekvaardigheid en homiletiek bij HBO-theologie en / of is gebruikt bij cursussen van Areopagus (IZB Amersfoort). Het sluit aan bij mijn boek: ‘Het woord krijgen’ (nog te koop als e-book).

 • Actuele prediking
  Wat is actueel preken?
  Date added: 4 september 2015 13:05 File size: 37 KB Downloads: 632
 • Ethiek en prediking
  Voor het aan de orde stellen van ethische thema's in de preek is wijsheid en bescheidenheid nodig.
  Date added: 27 november 2014 08:06 File size: 28 KB Downloads: 783
 • Pastoraat in de prediking
  Iedere voorganger wil pastoraal preken. Hoe zou dat het beste kunnen?
  Date added: 27 november 2014 08:07 File size: 28 KB Downloads: 897
 • Preekstijlen
  Je kunt op verschillende manieren preken. (Aangevulde tekst.)
  Date added: 16 april 2018 12:57 File size: 270 KB Downloads: 368
 • Catechismuspreken feedback
  Laat de manier waarop jij uit de catechismus preekt beoordelen!
  Date added: 27 november 2014 20:52 File size: 39 KB Downloads: 680
 • Spreekstijlen
  Iedere spreker heeft een eigen stijl. Maar niet iedere stijl komt even goed over.
  Date added: 3 september 2015 13:13 File size: 26 KB Downloads: 194
 • Lichaamstaal bij het spreken
  De lichaamstaal van een speker of spreekster is van belang.
  Date added: 24 december 2014 19:14 File size: 20 KB Downloads: 721
 • Feedbackschema homiletiek
  Een feedbackschema voor een 'gewone' preek
  Date added: 27 november 2014 21:07 File size: 29 KB Downloads: 535
 • Het stil gebed onderaan de kansel
  Wat bidden predikanten zoal voor ze de preekstoel opgaan?
  Date added: 27 november 2014 21:02 File size: 21 KB Downloads: 717
 • De powerpoint presentatie
  Hoe denken we over beamergebruik tijdens lezingen en kerkdiensten? (versie aug. 2017)
  Date added: 30 augustus 2017 12:43 File size: 734 KB Downloads: 404
 • Preekschema
  Een preek hoeft niet ingewikkeld te zijn.
  Date added: 30 juni 2017 11:11 File size: 21 KB Downloads: 592
 • Concretiseringen van preek leerdoelen
  Hoe maak je concreet wat je wilt verbeteren aan je preken?
  Date added: 30 juni 2017 11:26 File size: 24 KB Downloads: 329
 • Abstractieladder
  Hoe daalt een preker van de abstractieladder af naar het concrete niveau?
  Date added: 28 juni 2017 14:58 File size: 242 KB Downloads: 807
 • Verhalend preken
  Probeer eens voor de afwisseling een verhalende preek te houden.
  Date added: 15 april 2015 19:12 File size: 36 KB Downloads: 783
 • Beeldend spreken
  Als je beeldend (s)preekt heb je geen powerpoint nodig!
  Date added: 27 december 2018 19:59 File size: 38 KB Downloads: 197
 • Betogend en dialogisch
  Spreek je hoorders direct aan en ... zij luisteren. (aangevuld dec. '18)
  Date added: 27 december 2018 20:00 File size: 26 KB Downloads: 217
 • Lichaamstaal bij het (s)preken in de kerk
  Een ppp met gesproken toelichting en (linkjes naar) beelden.
  Date added: 14 maart 2019 10:27 File size: 14 MB Downloads: 197
 • Focus en functie
  Een ppp over focus en functie van de preek met een gesproken toelichting
  Date added: 18 juni 2019 12:58 File size: 38 MB Downloads: 131
 • Feedbackschema Kort
  Met dit schema kunnen ook 'leken' de preek beoordelen op communicatie.
  Date added: 28 augustus 2019 14:29 File size: 26 KB Downloads: 94