Het materiaal dat hier staat komt vooral uit lessen spreekvaardigheid en homiletiek bij HBO-theologie en / of is gebruikt bij cursussen van Areopagus (IZB Amersfoort). Het sluit aan bij mijn boek: ‘Het woord krijgen’ (nog te koop als e-book).

 • Actuele prediking
  Wat is actueel preken?
  Date added: 4 september 2015 13:05 File size: 37 KB Downloads: 425
 • Ethiek en prediking
  Voor het aan de orde stellen van ethische thema's in de preek is wijsheid en bescheidenheid nodig.
  Date added: 27 november 2014 08:06 File size: 28 KB Downloads: 603
 • Pastoraat in de prediking
  Iedere voorganger wil pastoraal preken. Hoe zou dat het beste kunnen?
  Date added: 27 november 2014 08:07 File size: 28 KB Downloads: 664
 • Preekstijlen
  Je kunt op verschillende manieren preken. (Aangevulde tekst.)
  Date added: 16 april 2018 12:57 File size: 270 KB Downloads: 118
 • Catechismuspreken feedback
  Laat de manier waarop jij uit de catechismus preekt beoordelen!
  Date added: 27 november 2014 20:52 File size: 39 KB Downloads: 495
 • Spreekstijlen
  Iedere spreker heeft een eigen stijl. Maar niet iedere stijl komt even goed over.
  Date added: 3 september 2015 13:13 File size: 26 KB Downloads: 10
 • Lichaamstaal bij het spreken
  De lichaamstaal van een speker of spreekster is van belang.
  Date added: 24 december 2014 19:14 File size: 20 KB Downloads: 479
 • Preekschema
  Onder elke preek zou een helder schema moeten liggen
  Date added: 27 mei 2016 09:09 File size: 22 KB Downloads: 241
 • Feedbackschema homiletiek
  Een feedbackschema voor een 'gewone' preek
  Date added: 27 november 2014 21:07 File size: 29 KB Downloads: 328
 • Het stil gebed onderaan de kansel
  Wat bidden predikanten zoal voor ze de preekstoel opgaan?
  Date added: 27 november 2014 21:02 File size: 21 KB Downloads: 539
 • De powerpoint presentatie
  Hoe denken we over beamergebruik tijdens lezingen en kerkdiensten? (versie aug. 2017)
  Date added: 30 augustus 2017 12:43 File size: 734 KB Downloads: 211
 • Preekschema
  Een preek hoeft niet ingewikkeld te zijn.
  Date added: 30 juni 2017 11:11 File size: 21 KB Downloads: 347
 • Homiletiek feedbackschema
  Laat je preken eens beoordelen door een ander!
  Date added: 30 juni 2017 11:12 File size: 32 KB Downloads: 247
 • Concretiseringen van preek leerdoelen
  Hoe maak je concreet wat je wilt verbeteren aan je preken?
  Date added: 30 juni 2017 11:26 File size: 24 KB Downloads: 168
 • Abstractieladder
  Hoe daalt een preker van de abstractieladder af naar het concrete niveau?
  Date added: 28 juni 2017 14:58 File size: 242 KB Downloads: 349
 • Verhalend preken
  Probeer eens voor de afwisseling een verhalende preek te houden.
  Date added: 15 april 2015 19:12 File size: 36 KB Downloads: 568
 • Beeeldend spreken
  Als je beeldend (s)preekt heb je geen powerpoint nodig!
  Date added: 27 december 2018 19:59 File size: 38 KB Downloads: 14
 • Betogend en dialogisch
  Spreek je hoorders direct aan en ... zij luisteren. (aangevuld dec. '18)
  Date added: 27 december 2018 20:00 File size: 26 KB Downloads: 18