Pastoraat videolessen

Hier staan een paar videolessen. Dat zijn altijd toelichtingen bij geschreven teksten die al op mijn site staan. Het zijn de basale thema’s over pastoraat. Dit verhoogt het leerrendement: de tekst doornemen en daarbij of daarna de toelichting aanhoren. Bekijken hoeft niet eens, want er is weinig te zien. Met name in de deeltijdopleiding van HBO-theologie worden nog maar weinig gewone lessen gegeven. Dan zijn deze videolessen een aanvulling. De lengte is elke keer (ruim) een half uur. In het echt zou dat met interactie een les van anderhalf uur zijn.

Intussen heb ik er ook videolessen opgezet voor de PPT (Psycho Pastorale Toerusting) cursus omdat de coronacrisis fysieke lessen onmogelijk maakt. Kijk, als je nieuwsgierig bent eens op PPP-opleidingen

Iedereen die videolessen over theologische thema’s wil bekijken,adviseer ik om ook eens rond te snuffelen op www.weetwatjegelooft.nl

In coronatijd krijg ik soms een verzoek om een lezing in te spreken. Die staan nu voorlopig ook op de site.


Functies van het pastoraat