Ik kijk in de gemeentes rond, ik lees het kerkelijke nieuws en heb zo af en toe een mening of idee. Gebruik ook dit materiaal rustig, al dan niet bewerkt, voor (kring)gesprekken in de gemeente.

 • Getuige zijn
  Getuige zijn kan door aan te sluiten bij je eigen gaven en talenten
  Date added: 1 december 2014 10:04 File size: 37 KB Downloads: 433
 • Heilig Avondmaal
  Een beknopt overzicht van visies op het Heilig Avondmaal
  Date added: 1 december 2014 08:15 File size: 35 KB Downloads: 1512
 • Doop
  Wat is het: kinderdoop of volwassendoop? Argumenten op een rijtje
  Date added: 1 december 2014 08:14 File size: 38 KB Downloads: 6925
 • Discussie kinderdoop volwassendoop
  Van mij mag er een einde komen aan de discussie over kinderdoop of volwassendoop
  Date added: 1 december 2014 08:13 File size: 46 KB Downloads: 1760
 • Afhakers
  Nadenken en 'navoelen' over mensen die afhaken van de kerk
  Date added: 20 december 2014 13:02 File size: 98 KB Downloads: 1643
 • Oud en jong in een gemeente PPP
  Een powerpointpresentatie met gesprekspunten over dit thema
  Date added: 20 december 2014 14:27 File size: 60 KB Downloads: 374
 • Ethiek in de gemeente
  Een gemeente die Christus-gemeente wil zijn, houdt zich óók met ethiek bezig.
  Date added: 27 december 2014 13:47 File size: 34 KB Downloads: 547
 • Getuigen
  Wij zijn geroepen om als getuigen van de waarheid te leven.
  Date added: 12 januari 2015 21:04 File size: 24 KB Downloads: 341
 • Discipelschap
  Stof voor veel prachtige bijbelkringavonden!
  Date added: 23 juli 2015 15:24 File size: 45 KB Downloads: 1200
 • Waarheid
  Hoe zijn wij een waarheidsvriend?
  Date added: 22 september 2015 14:44 File size: 26 KB Downloads: 306
 • De bruid van de dominee wordt steeds kritischer
  Is mijn vermoeden juist dat er steeds vaker conflicten zijn tussen predikanten en hun gemeente?
  Date added: 21 januari 2016 20:32 File size: 27 KB Downloads: 503
 • Beroepingswerk
  Mijn kritische kanttekeningen bij het beroepingswerk van predikanten (versie oktober '16)
  Date added: 25 oktober 2016 11:59 File size: 33 KB Downloads: 431
 • Dienen in de gemeente
  een diaconale ppp
  Date added: 8 september 2017 18:09 File size: 55 KB Downloads: 150
 • Doopdienst bij baptisten
  Een column naar aanleiding van een dienst waarin volwassenen gedoopt werden.
  Date added: 26 februari 2018 08:54 File size: 15 KB Downloads: 156
 • Jongvolwassenen en geloof
  Het is voor jong volwassenen niet vanzelfsprekend om op dezelfde manier te geloven als hun ouders (aangevulde tekst)
  Date added: 23 juli 2018 14:20 File size: 42 KB Downloads: 41