Ik kijk in de gemeentes rond, ik lees het kerkelijke nieuws en heb zo af en toe een mening of idee. Gebruik ook dit materiaal rustig, al dan niet bewerkt, voor (kring)gesprekken in de gemeente. Er staat ook van alles en nog wat over gemeenteleven in de pastorale rubrieken.

 • Afhakers
  Velen haken af van de kerk. ook in het eigen gezin. Hoe gaan we daarmee om? Versie dec. '20
  Datum toegevoegd: 5 december 2020 12:07 Bestandsgrootte: 85 KB Downloads: 408
 • Beroepingswerk
  Mijn kritische kanttekeningen bij het beroepingswerk van predikanten (versie oktober '16)
  Datum toegevoegd: 25 oktober 2016 11:59 Bestandsgrootte: 33 KB Downloads: 1296
 • De bruid van de dominee wordt steeds kritischer
  Is mijn vermoeden juist dat er steeds vaker conflicten zijn tussen predikanten en hun gemeente?
  Datum toegevoegd: 21 januari 2016 20:32 Bestandsgrootte: 27 KB Downloads: 1200
 • Dienen in de gemeente
  een diaconale ppp
  Datum toegevoegd: 8 september 2017 18:09 Bestandsgrootte: 55 KB Downloads: 848
 • Discipelschap
  Stof voor veel prachtige bijbelkringavonden!
  Datum toegevoegd: 23 juli 2015 15:24 Bestandsgrootte: 45 KB Downloads: 2200
 • Discussie-kinderdoop-volwassendoop
  Van mij mag de discussie over kinderdoop of volwassendoop beƫindigd worden. (Versie apr. '22)
  Datum toegevoegd: 20 april 2022 13:20 Bestandsgrootte: 37 KB Downloads: 462
 • Doopdienst bij baptisten
  Een column naar aanleiding van een dienst waarin volwassenen gedoopt werden.
  Datum toegevoegd: 26 februari 2018 08:54 Bestandsgrootte: 15 KB Downloads: 730
 • Eenheid en verdeeldheid tussen gelovigen en kerken
  Moeten we treuren over de kerkelijke verdeeldheid of mogen we genieten van de variatie?
  Datum toegevoegd: 10 december 2020 15:04 Bestandsgrootte: 87 KB Downloads: 3021
 • Getuigen
  Wij zijn geroepen om als getuigen van de waarheid te leven.
  Datum toegevoegd: 12 januari 2015 21:04 Bestandsgrootte: 24 KB Downloads: 837
 • Heilig Avondmaal
  Een beknopt overzicht van visies op het Heilig Avondmaal
  Datum toegevoegd: 1 december 2014 08:15 Bestandsgrootte: 35 KB Downloads: 2594
 • Kritiek en conflict in de gemeente
  Een hartenkreet om goed om te gaan met spanningen in de gemeente!
  Datum toegevoegd: 24 december 2014 16:15 Bestandsgrootte: 497 KB Downloads: 1088
 • Oud en jong in een gemeente PPP
  Een powerpointpresentatie met gesprekspunten over dit thema
  Datum toegevoegd: 20 december 2014 14:27 Bestandsgrootte: 60 KB Downloads: 900
 • Synodes
  Wat beweegt leden van een synode om te beslissen bij een moeilijke discussie?
  Datum toegevoegd: 26 mei 2022 16:04 Bestandsgrootte: 19 KB Downloads: 119
 • Twee generaties en geloof
  Aandachtspunten voor ouderen in een orthodoxe gemeente als ze nadenken over jongeren en het geloof.
  Datum toegevoegd: 24 februari 2020 22:11 Bestandsgrootte: 25 KB Downloads: 371
 • Voorgangersangst
  Ook dominees kunnen piekeren en overspannen raken.
  Datum toegevoegd: 18 juli 2022 22:09 Bestandsgrootte: 68 KB Downloads: 125
 • Kinderdoop volwassendoop teskt C Vandaag
  Een reactie op een paar vragen van CVandaag over de (kinder)doop
  Datum toegevoegd: 22 augustus 2022 11:29 Bestandsgrootte: 17 KB Downloads: 137
 • Doop Argumenten voor kinderdoop of volwassendoop
  Stof voor het gesprek over de doop dat maar voortduurt. (versie juli '23)
  Datum toegevoegd: 31 juli 2023 17:12 Bestandsgrootte: 23 KB Downloads: 133
 • Predikanten en de hoge lat
  Een les voor bijna predikanten in Zuid Afrika (versie aug. '23)
  Datum toegevoegd: 15 augustus 2023 21:05 Bestandsgrootte: 2 MB Downloads: 91
 • Regering van de kerk
  Een les over basistypen van kerkregering. (versie sept. '23)
  Datum toegevoegd: 30 september 2023 11:06 Bestandsgrootte: 2 MB Downloads: 70
 • De bijbelvertelling
  Een beknopte instructie voor het houden van een bijbelvertelling
  Datum toegevoegd: 4 april 2024 22:08 Bestandsgrootte: 42 KB Downloads: 115
 • Afnemend kerkbezoek
  Een column over een thema dat ons allen aangaat.
  Datum toegevoegd: 17 april 2024 20:42 Bestandsgrootte: 19 KB Downloads: 27