Ik kijk in de gemeentes rond, ik lees het kerkelijke nieuws en heb zo af en toe een mening of idee. Gebruik ook dit materiaal rustig, al dan niet bewerkt, voor (kring)gesprekken in de gemeente.

 • Dienen in de gemeente
  een diaconale ppp
  Date added: 8 september 2017 18:09 File size: 55 KB Downloads: 407
 • Getuigen
  Wij zijn geroepen om als getuigen van de waarheid te leven.
  Date added: 12 januari 2015 21:04 File size: 24 KB Downloads: 563
 • Oud en jong in een gemeente PPP
  Een powerpointpresentatie met gesprekspunten over dit thema
  Date added: 20 december 2014 14:27 File size: 60 KB Downloads: 612
 • Afhakers
  Nadenken en 'navoelen' over mensen die afhaken van de kerk
  Date added: 20 december 2014 13:02 File size: 98 KB Downloads: 1997
 • Ethiek in de gemeente
  Een gemeente die Christus-gemeente wil zijn, houdt zich óók met ethiek bezig.
  Date added: 27 december 2014 13:47 File size: 34 KB Downloads: 808
 • Beroepingswerk
  Mijn kritische kanttekeningen bij het beroepingswerk van predikanten (versie oktober '16)
  Date added: 25 oktober 2016 11:59 File size: 33 KB Downloads: 811
 • De bruid van de dominee wordt steeds kritischer
  Is mijn vermoeden juist dat er steeds vaker conflicten zijn tussen predikanten en hun gemeente?
  Date added: 21 januari 2016 20:32 File size: 27 KB Downloads: 866
 • Belijdenisgeschriften op de basisschool
  Wat kun je toch met de drie Formulieren van Enigheid in de praktijk van het basisschoolonderwijs?
  Date added: 1 december 2014 10:49 File size: 42 KB Downloads: 1564
 • Jongvolwassenen en geloof
  Het is voor jong volwassenen niet vanzelfsprekend om op dezelfde manier te geloven als hun ouders (aangevulde tekst)
  Date added: 23 juli 2018 14:20 File size: 42 KB Downloads: 290
 • Doopdienst bij baptisten
  Een column naar aanleiding van een dienst waarin volwassenen gedoopt werden.
  Date added: 26 februari 2018 08:54 File size: 15 KB Downloads: 404
 • Waarheid
  Hoe zijn wij een waarheidsvriend?
  Date added: 22 september 2015 14:44 File size: 26 KB Downloads: 541
 • Discipelschap
  Stof voor veel prachtige bijbelkringavonden!
  Date added: 23 juli 2015 15:24 File size: 45 KB Downloads: 1596
 • Aantrekkelijk en herkenbaar christelijk
  Werken aan de christelijke identiteit op de basisschool
  Date added: 1 december 2014 11:19 File size: 32 KB Downloads: 1535
 • Christelijke identiteit
  De christelijke identiteit van een middelbare school en de mogelijk rol van een godsdienstdocent daarin
  Date added: 1 december 2014 10:56 File size: 72 KB Downloads: 1236
 • Twee generaties en geloof
  Aandachtspunten voor ouderen in een orthodoxe gemeente als ze nadenken over jongeren en het geloof.
  Date added: 24 februari 2020 22:11 File size: 25 KB Downloads: 72
 • Eenheid en verdeeldheid tussen gelovigen en kerken
  Moeten we treuren over de kerkelijke verdeeldheid of mogen we genieten van de variatie?
  Date added: 19 september 2020 19:51 File size: 87 KB Downloads: 26