Ik kijk in de gemeentes rond, ik lees het kerkelijke nieuws en heb zo af en toe een mening of idee. Gebruik ook dit materiaal rustig, al dan niet bewerkt, voor (kring)gesprekken in de gemeente. Er staat ook van alles en nog wat over gemeenteleven in de pastorale rubrieken.

 • Afhakers
  Velen haken af van de kerk. ook in het eigen gezin. Hoe gaan we daarmee om? Versie dec. '20
  Date added: 5 december 2020 12:07 File size: 85 KB Downloads: 70
 • Twee generaties en geloof
  Aandachtspunten voor ouderen in een orthodoxe gemeente als ze nadenken over jongeren en het geloof.
  Date added: 24 februari 2020 22:11 File size: 25 KB Downloads: 130
 • Beroepingswerk
  Mijn kritische kanttekeningen bij het beroepingswerk van predikanten (versie oktober '16)
  Date added: 25 oktober 2016 11:59 File size: 33 KB Downloads: 890
 • Dienen in de gemeente
  een diaconale ppp
  Date added: 8 september 2017 18:09 File size: 55 KB Downloads: 463
 • De bruid van de dominee wordt steeds kritischer
  Is mijn vermoeden juist dat er steeds vaker conflicten zijn tussen predikanten en hun gemeente?
  Date added: 21 januari 2016 20:32 File size: 27 KB Downloads: 916
 • Discipelschap
  Stof voor veel prachtige bijbelkringavonden!
  Date added: 23 juli 2015 15:24 File size: 45 KB Downloads: 1666
 • Getuigen
  Wij zijn geroepen om als getuigen van de waarheid te leven.
  Date added: 12 januari 2015 21:04 File size: 24 KB Downloads: 605
 • Kritiek en conflict in de gemeente
  Een hartenkreet om goed om te gaan met spanningen in de gemeente!
  Date added: 24 december 2014 16:15 File size: 497 KB Downloads: 776
 • Oud en jong in een gemeente PPP
  Een powerpointpresentatie met gesprekspunten over dit thema
  Date added: 20 december 2014 14:27 File size: 60 KB Downloads: 659
 • Doop
  Wat is het: kinderdoop of volwassendoop? Argumenten op een rijtje
  Date added: 1 december 2014 08:14 File size: 38 KB Downloads: 14502
 • Discussie kinderdoop volwassendoop
  Van mij mag er een einde komen aan de discussie over kinderdoop of volwassendoop
  Date added: 1 december 2014 08:13 File size: 46 KB Downloads: 2248
 • Doopdienst bij baptisten
  Een column naar aanleiding van een dienst waarin volwassenen gedoopt werden.
  Date added: 26 februari 2018 08:54 File size: 15 KB Downloads: 449
 • Heilig Avondmaal
  Een beknopt overzicht van visies op het Heilig Avondmaal
  Date added: 1 december 2014 08:15 File size: 35 KB Downloads: 1976
 • Eenheid en verdeeldheid tussen gelovigen en kerken
  Moeten we treuren over de kerkelijke verdeeldheid of mogen we genieten van de variatie?
  Date added: 10 december 2020 15:04 File size: 87 KB Downloads: 66