Het meeste materiaal hier is gebruikt in lessen of als toerustingsmateriaal in de gemeente. Er staan ook allerlei feedbackschema’s bij om elkaars communicatievaardigheden te beoordelen. Draai ze uit en ga ermee aan de slag als groep, als kerkenraad, als mensen die pastorale gesprekken voeren.

 • Lichaamstaal bij het spreken
  De lichaamstaal van een speker of spreekster is van belang.
  Date added: 24 december 2014 19:14 File size: 20 KB Downloads: 875
 • Observatieschema gesprek docent
  Ook (a.s.) docenten moeten een gesprek kunnen voeren.
  Date added: 22 september 2015 10:27 File size: 16 KB Downloads: 1052
 • Communicatie in de kerkenraad
  Hoe kun je de communicatie in de kerkenraad verbeteren? Versie sept. '18
  Date added: 25 september 2018 07:11 File size: 100 KB Downloads: 303
 • Observatielijst gespreksvoering
  Aandachtspunten voor het persoonlijk gesprek.
  Date added: 24 december 2014 19:18 File size: 22 KB Downloads: 1729
 • Observatielijst gespreksvoering groepsgesprek
  Aandachtspunten voor het groepsgesprek.
  Date added: 24 december 2014 19:19 File size: 25 KB Downloads: 913
 • Kritiek en conflict in de gemeente
  Een hartenkreet om goed om te gaan met spanningen in de gemeente!
  Date added: 24 december 2014 16:15 File size: 497 KB Downloads: 776
 • Feedbackschema bijbelvertelling en lezing
  Twee feedbackschema's voor het vertellen van een bijbelverhaal en voor het houden van een lezing.
  Date added: 4 september 2015 11:12 File size: 32 KB Downloads: 247
 • Openheid
  Zwijgen is zilver, spreken is goud. Over open communiceren.
  Date added: 29 augustus 2017 13:31 File size: 33 KB Downloads: 751
 • Observatielijst pastoraal gesprek
  Hier staan de belangrijkste aandachtspunten voor goede communicatie in een pastoraal gesprek.
  Date added: 5 februari 2015 21:22 File size: 18 KB Downloads: 640
 • Communicatie ppp
  Basisregels voor communicatie in een groep.
  Date added: 24 november 2015 15:45 File size: 72 KB Downloads: 601
 • Doelen formuleren
  Spreekbeurten zonder heldere doelen mislukken.
  Date added: 3 september 2015 12:50 File size: 26 KB Downloads: 671
 • Communiceren
  Een basisartikel over communiceren.
  Date added: 24 augustus 2015 14:40 File size: 38 KB Downloads: 2098
 • Lichaamstaal bij het (s)preken in de kerk
  Een ppp met gesproken toelichting en (linkjes naar) beelden.
  Date added: 14 maart 2019 10:27 File size: 14 MB Downloads: 355
 • Luistervaardigheden
  Wat zijn pastorale luistervaardigheden? (verbeterd juli '19)
  Date added: 17 juli 2019 10:41 File size: 980 KB Downloads: 192
 • Communicatie bij conflicten
  Aandachtspunten voor communicatie bij (dreigende) conflicten. Een ppp
  Date added: 30 augustus 2017 10:50 File size: 62 KB Downloads: 329
 • Conflicten, enige aandachtspunten
  Ruzie maken is geen kunst. Ruzies oplossen of dreigende ruzies voorkomen, wel.
  Date added: 30 januari 2020 18:36 File size: 220 KB Downloads: 111
 • Spreekstijlen
  Iedere spreker heeft een eigen stijl. Maar niet iedere stijl komt even goed over.
  Date added: 3 september 2015 13:13 File size: 26 KB Downloads: 302
 • De inleiding voor een catechesegroep
  Over het voorbereiden van een inleiding in de mentorcatechese
  Date added: 1 oktober 2020 12:07 File size: 59 KB Downloads: 60
 • Feedback formulier catechesementorgroepsgesprek
  Gebruik dit feedbackformulier bij de mentorcatechese.
  Date added: 10 oktober 2020 21:24 File size: 17 KB Downloads: 61